STRONA GŁÓWNA arrow PRZETARGI
Spółdzielnia Mieszkaniowa
im. Jana III Sobieskiego

we Wrocławiu
51-200 Wrocław, ul Oleska 5

telefon 071- 34 55 600
tel/fax 071- 34 55 052
PRZETARGI
Przetarg nieograniczony na wykonanie okresowej 5 letniej kontroli stanu technicznego budynków Drukuj Email
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Jana III Sobieskiego we Wrocławiu przy ul. Oleskiej 5

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie, zgodnie z wymogami art. 62 ust. 1 pkt 2 okresowej 5 letniej kontroli stanu technicznego 21 budynków mieszkalnych, 3 techniczno-usługowych, obiektów małej architektury oraz dróg i chodników.

Pożądany termin zakończenia wykonania przeglądów: do 20.12.2019r.
 
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty zawierającej dokumenty wykazane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla tych zadań dostępna jest tutaj do samodzielnego pobrania lub  w siedzibie Spółdzielni
 
Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w siedzibie Spółdzielni w terminie: do godz. 13.00 dnia 15.11.2019r.
 Menu główne
STRONA GŁÓWNA
NASZE SPRAWY
WŁADZE
DOKUMENTY
PRZETARGI
HISTORIA
KONTO LOKATORA
KONTAKT
GALERIA

STRONA GłÓWNAWŁADZEKONTAKTGALERIA
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2008 - Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Jana III Sobieskiego
Powered by Joomla! - Copyright 2005-2008 - All Rights Reserved. Administrator strony: Sacer Południe