Spółdzielnia Mieszkaniowa
im. Jana III Sobieskiego

we Wrocławiu
51-200 Wrocław, ul Oleska 5

telefon 071- 34 55 600
tel/fax 071- 34 55 052
Władze Spółdzielni Mieszkaniowej im. Jana III Sobieskiego Drukuj Email

WZ – Walne Zgromadzenie 

Walne Zgromadzenie działa na podstawie:

- ustawy z dnia 16 wrzesnia 1982r. Prawo spółdzielcze,

- ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych,

- statutu Spółdzielni.

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni. Członek może brać udział w Walnym Zgromadzeniu tylko osobiście.


 

 

Rada Nadzorcza


Rada Nadzorcza Spółdzielni sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.

Skład Rady Nadzorczej : 

Kołtonowski Marcin                 - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Kała Wiesław                         - Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Mickiewicz Piotr                      - Sekretarz Rady Nadzorczej

Bałtarowicz Ryszard                - Członek Rady Nadzorczej 

Ilczyszyn Maria                       - Członek Rady Nadzorczej

Jaroszewska Małgorzata           - Członek Rady Nadzorczej

 

 Zarząd


Zarząd Spółdzielni kieruje działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

Skład Zarządu:

Piotr Strugała                  
–  Prezes Zarządu
Zbigniew Czajka –  Zastępca Prezesa Zarządu
Elżbieta Chmiel  –  Członek Zarządu
   

 

 

 


Menu główne
STRONA GŁÓWNA
NASZE SPRAWY
WŁADZE
DOKUMENTY
PRZETARGI
HISTORIA
KONTO LOKATORA
KONTAKT
GALERIA

STRONA GłÓWNAWŁADZEKONTAKTGALERIA
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2008 - Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Jana III Sobieskiego
Powered by Joomla! - Copyright 2005-2008 - All Rights Reserved. Administrator strony: Sacer Południe