Komunikujemy, iż za zgodą Spółdzielni Gmina Wrocław na swój koszt ustawiła dnia 9 stycznia br. przy pawilonie handlowym "Biedronka" dla potrzeb okolicznych mieszkańców, Rady Osiedla i naszej Spółdzielni słup ogłoszeniowy. Na słupie tym można umieszczać ogłoszenia związane np. ze sprzedażą lub wynajmem mieszkań. Planowane jest w przyszłości ustawienie drugiego słupa ogłoszeniowego w rejonie ul. Oleskiej.