Zarząd Spółdzielni informuje, że Komisariat Policji Wrocław-Osiedle przy ul. Kiełczowskiej prowadzi akcję znakowania rowerów. Policja prosi również o zgłaszanie przypadków picia alkoholu w miejscach publicznych - nr telefonu: 71-340-28-05