W ślad za informacją Komisariatu Policji Wrocław – Osiedle informujemy, iż nowo powstały Park Jedności przy ul. Królewskiej został objęty szczególnym nadzorem z uwagi na przypadki jego dewastacji. Komisariat Policji Wrocław – Osiedle prosi aby, o każdym akcie dewastacji bądź wykroczeń społecznie uciążliwych w terenie parku niezwłocznie powiadamiać odpowiednie służby (Policja – 112/997 lub Straż Miejska – 986), w celu uchronienia jego infrastruktury przed dalszą dewastacją.