UWAGA!

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Jana III Sobieskiego otrzymała z Biura Obsługi Klienta WPO informację, że dnia 13.03.2018 w osłonach śmietnikowych ul.Królewska 33, ul.Oleska 7-17 i u.Wiedeńska 1, brygada odbierająca odpady zmieszane zauważyła w nich surowce(kartony, plastiki).

 

W związku z powyższym prosimy mieszkańców o właściwą segregację odpadów gdyż w przeciwnym przypadku Gmina Wrocław może nakazać naliczania opłat za odbiór odpadów komunalnych wyższą stawką przewidzianą dla odpadów nie segregowanych. Ponadto Gmina Wrocław może nałożyć kary, którymi obciążani będą mieszkańcy budynków gdzie stwierdzone będą nieprawidłowe zbiórki odpadów komunalnych.