POWSTANIE SPÓŁDZIELNI

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko Własnościowa im. Jana III Sobieskiego we Wrocławiu powstała w wyniku podziału Spółdzielni Mieszkaniowej „Chemik”, na bazie Członków zamieszkałych w granicach osiedla im. Jana III Sobieskiego. Podział ten został zatwierdzony Uchwałą nr 5 z dnia 19.06.1991r. przez Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Chemik” we Wrocławiu. Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabryczna Wydział IV Gospodarczy z dnia 08.10.1991r. dokonano podziału Spółdzielni Mieszkaniowej „Chemik” we Wrocławiu a postanowieniem również tego Sądu, z dnia 16.06.1992r. wpisano do rejestru Spółdzielni naszą Spółdzielnię, pod numerem rejestracyjnym S 928 RP 364/91.

 

ZASOBY I LOKALIZACJA

Zasoby Spółdzielni liczące 1370 mieszkań usytuowane są między ulicami Królewską, Oleską, Kasztelańską i Wilanowską we Wrocławiu.
Budynki będące w posiadaniu Spółdzielni były budowane w latach 1980-1984.

 

WSPÓŁCZESNOŚĆ

Ponieważ budynki wybudowano w technologii która charakteryzowała się dużymi stratami ciepła, w latach 1999-2002 dokonano docieplenia ścian i stropodachów wszystkich budynków. W m-cu lipcu 2004r. uruchomiono lokalne kotłownie gazowe obniżając koszty energii cieplnej.
Dnia 31.12.2004r. Spółdzielnia wykupiła na własność od gminy Wrocław grunty, które posiadała w użytkowaniu wieczystym.