STRONA GŁÓWNA
Spółdzielnia Mieszkaniowa
im. Jana III Sobieskiego

we Wrocławiu
51-200 Wrocław, ul Oleska 5

telefon 071- 34 55 600
tel/fax 071- 34 55 052
Montaż podzielników kosztów z odczytem radiowym Drukuj Email
 

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Jana III Sobieskiego we Wrocławiu przy ul. Oleskiej 5 


ogłasza przetarg w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Demontaż istniejących podzielników, dostawę i montaż w ilości około 5400szt.  podzielników kosztów z odczytem radiowym w 1370 szt. lokali mieszkalnych i 9 lokalach użytkowych w 21 budynkach będących pod zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej im. Jana III Sobieskiego we Wrocławiu”

Pożądany termin wykonania całości zadania: do 10.03.2021r.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty zawierającej dokumenty wykazane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wpłata wadium w wys. 15.000zł (piętnaście tysięcy złotych). Wadium wpłacić należy na konto Spółdzielni Mieszkaniowej im. Jana III Sobieskiego: 

PKO BP III Oddział Wrocław 15 1020 5242 0000 2502 0018 1339.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest w siedzibie Spółdzielni lub tutaj do samodzielnego pobrania.
 
Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w siedzibie Spółdzielni: do godz. 1600 dnia 17.11.2020r. (wtorek).  
 
Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie okresowej 5 letniej kontroli instalacji elektrycznych Drukuj Email
 

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Jana III Sobieskiego we Wrocławiu przy ul. Oleskiej 5 


Ogłasza przetarg nieograniczony na przeprowadzenie okresowej 5 letniej kontroli instalacji elektrycznych 21 budynków mieszkalnych i 2 budynków technicznych.

Termin wykonania robót do 22.12.2020r.

Rozliczenie robót nastąpi ryczałtem.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty zawierającej dokumenty wykazane w specyfikacji zamówienia 

Przy końcowej ocenie ofert brane będą pod uwagę kryteria określone w załączonym do specyfikacji zestawieniu. 
Inwestor zastrzega sobie prawo do:
- swobodnego wyboru oferty,
- odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny,
- wyznaczenia dodatkowego przetargu ustnego,
- uznania, że przetarg nie dał rezultatu,
- unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest w siedzibie Spółdzielni lub tutaj do samodzielnego pobrania.
Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w sekretariacie Spółdzielni.
Termin składania ofert 
do dnia 02.10.2020r. (piątek) do godz. 13.00.
 
Nowe stawki opłat czynszowych od dnia 01.09.2020r. Drukuj Email
Informujemy, iż uwzględniając czynniki niezależne od Spółdzielni wynikające z:

- uchwały nr 20/2020 Zarządu Spółki MPWiK SA Wrocław podwyższającej stawkę opłaty za odprowadzane wody opadowe lub roztopowe z 1,59 zł/m³ na 2,27 zł/m³
- uchwały  nr    XXV/665/20    Rady   Miejskiej Wrocławia podwyższającej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z 0,85 zł/m² powierzchni lokalu mieszkalnego na 1,20 zł/m² w/w  powierzchni oraz z 19,00 zł za osobę jeżeli na 1 mieszkańca przypada więcej niż 27 m² powierzchni lokalu do 25,50  zł za  osobę 
- uchwały nr XXV/672/20 Rady Miejskiej Wrocławia rozdział 13 regulującej zasady przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji oraz wzrostu cen środków do dezynsekcji i deratyzacji.

Rada Nadzorcza Spółdzielni uchwałą :
- nr 05/08/20  ustaliła   nowe  stawki  opłat  miesięcznych za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych w wysokości 0,08 zł/m²
- nr 06/08/20 ustaliła nową stawkę miesięczną za dezynsekcję pomieszczeń wspólnego użytku w wysokości 2 zł za lokal mieszkalny.

W związku z powyższym od dnia 01.09.2020r. obowiązywać będą nowe stawki opłat czynszowych:
- opłata za odprowadzanie wód opadowych 0,08 zł/m²
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1,20 zł/m² , 25,50 zł/osoby 
- opłata za dezynsekcję pomieszczeń wspólnego użytku 2,00 zł za lokal mieszkalny.

Indywidualne naliczenia otrzymają Państwo do skrzynek korespondencyjnych.
 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 nast. » koniec »»

Pozycje :: 1 - 7 z 36Menu główne
STRONA GŁÓWNA
NASZE SPRAWY
WŁADZE
DOKUMENTY
PRZETARGI
HISTORIA
KONTO LOKATORA
KONTAKT
GALERIA

STRONA GłÓWNAWŁADZEKONTAKTGALERIA
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2008 - Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Jana III Sobieskiego
Powered by Joomla! - Copyright 2005-2008 - All Rights Reserved. Administrator strony: Sacer Południe