STRONA GŁÓWNA
Spółdzielnia Mieszkaniowa
im. Jana III Sobieskiego

we Wrocławiu
51-200 Wrocław, ul Oleska 5

telefon 071- 34 55 600
tel/fax 071- 34 55 052
Montaż podzielników kosztów z odczytem radiowym Drukuj Email
 

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Jana III Sobieskiego we Wrocławiu przy ul. Oleskiej 5 


ogłasza przetarg w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Demontaż istniejących podzielników, dostawę i montaż w ilości około 5400szt.  podzielników kosztów z odczytem radiowym w 1370 szt. lokali mieszkalnych i 9 lokalach użytkowych w 21 budynkach będących pod zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej im. Jana III Sobieskiego we Wrocławiu”

Pożądany termin wykonania całości zadania: do 10.03.2021r.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty zawierającej dokumenty wykazane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wpłata wadium w wys. 15.000zł (piętnaście tysięcy złotych). Wadium wpłacić należy na konto Spółdzielni Mieszkaniowej im. Jana III Sobieskiego: 

PKO BP III Oddział Wrocław 15 1020 5242 0000 2502 0018 1339.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest w siedzibie Spółdzielni lub tutaj do samodzielnego pobrania.
 
Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w siedzibie Spółdzielni: do godz. 1600 dnia 17.11.2020r. (wtorek).  
 
Nowe stawki opłat czynszowych od dnia 01.09.2020r. Drukuj Email
Informujemy, iż uwzględniając czynniki niezależne od Spółdzielni wynikające z:

- uchwały nr 20/2020 Zarządu Spółki MPWiK SA Wrocław podwyższającej stawkę opłaty za odprowadzane wody opadowe lub roztopowe z 1,59 zł/m³ na 2,27 zł/m³
- uchwały  nr    XXV/665/20    Rady   Miejskiej Wrocławia podwyższającej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z 0,85 zł/m² powierzchni lokalu mieszkalnego na 1,20 zł/m² w/w  powierzchni oraz z 19,00 zł za osobę jeżeli na 1 mieszkańca przypada więcej niż 27 m² powierzchni lokalu do 25,50  zł za  osobę 
- uchwały nr XXV/672/20 Rady Miejskiej Wrocławia rozdział 13 regulującej zasady przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji oraz wzrostu cen środków do dezynsekcji i deratyzacji.

Rada Nadzorcza Spółdzielni uchwałą :
- nr 05/08/20  ustaliła   nowe  stawki  opłat  miesięcznych za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych w wysokości 0,08 zł/m²
- nr 06/08/20 ustaliła nową stawkę miesięczną za dezynsekcję pomieszczeń wspólnego użytku w wysokości 2 zł za lokal mieszkalny.

W związku z powyższym od dnia 01.09.2020r. obowiązywać będą nowe stawki opłat czynszowych:
- opłata za odprowadzanie wód opadowych 0,08 zł/m²
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1,20 zł/m² , 25,50 zł/osoby 
- opłata za dezynsekcję pomieszczeń wspólnego użytku 2,00 zł za lokal mieszkalny.

Indywidualne naliczenia otrzymają Państwo do skrzynek korespondencyjnych.
 
Nowe stawki opłat za wodę Drukuj Email
 
ZAWIADOMIENIE
 
Zarząd Spółdzielni zawiadamia, iż w związku z zatwierdzoną przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nową taryfą MPWiK SA we Wrocławiu od dnia 01 czerwca 2020r. podwyższona zostanie stawka wody z 11,45 zł/m3 na 11,80 zł/m3.
Nowe naliczenie opłat czynszowych uwzględniające zmianę ceny wody przekażemy Państwu wraz z rozliczeniem zużycia wody w miesiącu czerwcu br. 

Czytaj całość…
 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 nast. » koniec »»

Pozycje :: 1 - 7 z 35Menu główne
STRONA GŁÓWNA
NASZE SPRAWY
WŁADZE
DOKUMENTY
PRZETARGI
HISTORIA
KONTO LOKATORA
KONTAKT
GALERIA

STRONA GłÓWNAWŁADZEKONTAKTGALERIA
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2008 - Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Jana III Sobieskiego
Powered by Joomla! - Copyright 2005-2008 - All Rights Reserved. Administrator strony: Sacer Południe